Cảng tàu du lịch Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh chính thức dừng đón khách từ ngày 1/1/2016

Thứ ba, 22/12/2015 - 07:57 PM

Du Lịch Hạ Long 24h Xin thông báo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh số 4036/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh.

Cảng tàu du lịch Bãi Cháy chính thức dừng đón khách kể từ ngày 1.1.2016

Tại Quyết định, có 7 cảng, bến được phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long. Bao gồm: Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, Cảng khách du lịch quốc tế Hòn Gai, Bến khách Hòn Gai (bến thủy nội địa), Cảng khách du lịch Cọc 3, Cảng Nam Cầu Trắng, Cảng Vũng Đục.

Trong đó Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy sẽ ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và dừng hoạt động của các tàu tại Cảng từ ngày 1/1/2016. Toàn bộ tàu thuyền du lịch đón trả khách thăm quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long được chuyển về cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Cảng Tuần Châu cũng đồng thời là cảng đón trả khách du lịch đi đảo Cát Bà, tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài theo tinh thần Quyết định 3465 ngày 25/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải. 

Căn cứ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải cùng các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai các công việc cụ thể phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

cang-tau-du-lich-bai-chay-1-jpg-02102014112904-U1.jpg

 Sân cảng tàu Bãi Cháy sẽ chính thức dừng đón khách ngày 1.1.2016

cang-tau-du-lich-bai-chay-2-jpg-02102014112904-U1.jpg

Cầu cảng du lịch Bãi Cháy đã hoàn thành nhiệm vụ đón khách của mình trong suốt những năm qua.