Khách sạn nhà nghỉ ở Vân Đồn

Thứ năm, 26/04/2012 - 09:01 PM

Danh sách khách sạn nhà nghỉ ở Vân Đồn thị trấn Cái Rồng

 

 Quý khách sạn - Nhà Nghỉ ở khu vực Huyện Vân Đồn để được đăng tin miễn phí xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Theo địa chỉ

Email: dulichhalong24h@gmail.com hoặc hotline 0949313246 - 0977445758

Địa chỉ xin ghi rõ:  

+ Tên khách sạn, nhà nghỉ 

+ Địa chỉ

+ Điện thoại liên lạc

+ Hình ảnh về khách sạn( nếu có để khách nghỉ Lựa chọn dịch vụ)

+ Lời giới thiệu về khách sạn, số lượng phòng, loại phòng

 

Địa chỉ: Thôn II,xã Hạ Long, Vân Đồn
Điện thoại:  0333 793 156
Fax:  0333 793 674
Nhà Nghỉ Huyền Trang
Địa chỉ: Xã Quan Lạn
Điện thoại:  0333 877 351

 
Khách Sạn Đảo Cống Tây **
Địa chỉ: Xã Thắng Lợi,Vân Đồn
Điện thoại: 0333 86 79 49
 Fax: 0333 86 79 40
Nhà Nghỉ Tuấn Minh
Địa chỉ: Xã Quan Lạn
 Điện Thoại: 0333 877 358
Khách sạn khu DLST Vân Hải
Địa chỉ: Thôn Sơn Hào,Quan Lạn
Điện thoại: 0333 877 316
Fax: 0333 877 369
Nhà Nghỉ Phương Hoàng
Địa chỉ: Xã Quan Lạn
Điện thoại: 0333 877 345
 
Khách Sạn XN Hải Minh**
Địa chỉ: khu 5, Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại:  3 794 838
Fax:  3 796 899
Nhà Nghỉ Vinh Lý
Địa chỉ: Xã Quan Lạn
Điện thoại: 3 877 354
Khách sạn Việt Linh**
Địa chỉ: khu 8,Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại:  3 793 898
Fax: 3 79 44 88
Nhà Nghỉ Hải Anh
Địa chỉ: Thôn 1,xã Hạ Long,Vân Đồn  
Điện thoại:  3 793 883
 
Nhà Nghỉ Hùng Cường
Địa chỉ: Khu 4,Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại: 0333 874 001
Nhà Nghỉ Quỳnh Hương
Địa chỉ: Thôn Đông Tiến,Đông Xá,Vân Đồn
Điện thoại: 0333 874 725
 
Khách sạn Hùng Toàn
Địa chỉ: Khu 8,Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại:  3 874 220
Nhà Nghỉ Phương Hoàng
Địa chỉ:   Quan Lạn,Vân Đồn
Điện thoại: 3 877 345

 
 
Nhà Nghỉ Hải Anh
Địa chỉ: Thôn 1,xã Hạ Long,Vân Đồn  
Điện thoại:  0333 793 883
 
Nhà Nghỉ Thuỳ Linh
Địa chỉ: Khu 7,Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại: 033387 44 66

 
Địa chỉ: Khu 5,Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại:  0333 874265

 
Nhà Nghỉ Robinson
Địa chỉ: Xã Quan Lạn
Điện thoại:  0333 877 439

 
Nhà Nghỉ Duy Khánh
Địa chỉ:  Khu 8, Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại:  0333 87 43 16

 
Nhà Nghỉ Ngân Hà
Địa chỉ: Quan Lạn,Vân Đồn
Điện thoại: 0333 877 296
 
Nhà Nghỉ Thu Hằng
Địa chỉ: Khu 8,Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại: 0333 87 46 23
 
Nhà Nghỉ Vinh Lý
Địa chỉ: Quan Lạn,Vân Đồn
Điện thoại:  0333 877 354
Nhà Nghỉ Khánh Huyền
Địa chỉ:  Khu 8,Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại:  3 874 673

 
 Nhà Nghỉ Vân Nam
Địa chỉ: Khu 9,Cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh 
Điện thoại: 033 3793 122
Nhà Nghỉ Sỹ Long
Địa chỉ:  Khu 8, Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại:  0333 874 854
Nhà Nghỉ Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ:  Xã Quan Lạn

 
Khách sạn Thanh Thảo
Địa chỉ: Khu 8, cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại:  3 874 380

 
Nhà Nghỉ Phi Hùng
Địa chỉ: Thôn 2 ,Xã Hạ Long,Vân Đồn
Điện thoại:  3 793 574

 
Nhà Nghỉ Thanh Sơn
Địa chỉ: khu 8,Cáu Rồng,Vân Đồn
Điện thoại:  3 874 513

 
Nhà Nghỉ Duyên Hương
Địa chỉ: khu 8 Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại:  3 874 113
Nhà Nghỉ Thái Hoàng
Địa chỉ: Khu 8 Cái Rồng ,Vân Đồn
Điện thoại: 033 3 799 388
Fax: 033 3772 698
 Khách sạn Vân đồn Bay Hotel
Khu Du Lịch Sinh Thái Vân Đồn - Quảng Ninh  
Điện thoại: 033. 991199
Fax : 033. 991988
 
Nhà Nghỉ Khôi Nguyên
Địa chỉ: Khu 5 Cái Rồng,Vân Đồn
Điện thoại: 0333 87 44 86
 
Nhà Nghỉ Hà Nội
Địa chỉ: Khu 8 Cái Rồng,Vân Đồn  
Điện thoại: 3 874 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon-facebook-png-25042012083512-U1.pngicon-twitter-png-25042012083512-U1.pngicon-youtube-png-25042012083512-U1.pnggmail2-jpg-25042012095502-U1.jpggooglesearch-jpg-25042012100344-U1.jpggjpg-25042012101044-U1.jpg