Người đẹp Hạ Long bên đảo ngọc Tuần Châu - Hạ Long

Thứ năm, 08/05/2014 - 10:18 AM

Người đẹp Long 2014 dã ngoại ngoài trời ở đảo ngọc Tuần Châu - Ha Long.

Và đây là những hình ảnh ghi lại các thí sinh thi người đẹp Hạ Long 2014 đang du ngoạn ở đảo ngọc Tuần Châu Hạ Long

nguoi-dep-ha-long1-jpg-08052014101137-U1.jpg

 

nguoi-dep-ha-long2-jpg-08052014101137-U1.jpg

 

nguoi-dep-ha-long4-jpg-08052014101137-U1.jpg

 

nguoi-dep-ha-long5-jpg-08052014101138-U1.jpg

 

 

nguoi-dep-ha-long8-jpg-08052014101138-U1.jpg

 

 

nguoi-dep-ha-long7-jpg-08052014101138-U1.jpg

 

 

nguoi-dep-ha-long6-jpg-08052014101138-U1.jpg

 

 

nguoi-dep-ha-long9-jpg-08052014101138-U1.jpg

 

 

nguoi-dep-ha-long10-jpg-08052014101138-U1.jpg

Và cuối cùng là các thí sinh đi thăm bảo tàng Quảng Ninh tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng.